Χορός στα λιμάνια του κόσμου - Σχολή Χορού Σοφία Μελισσουργού @ Τάφρος, Ρόδος