ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΗΤΑ | Συναυλίες Μαρτίου 2019

Κωνσταντίνος Βήτα

 

Παρασκευή 1 Μαρτίου, Λάρισα: STAGE CLUB 

Σάββατο 2 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη: FIX FACTORY 

Σάββατο 30 Μαρτίου Αθήνα: PIRAEUS ACADEMY