ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ | Συναυλίες στο εξωτερικό

Δημήτρης Μπάσης

 

Οκτώβριος
14/10/2017 - Hackensack, New Jersey (με Μανώλη Μητσιά)
15/10/2017 - Flushing, New York (με Μανώλη Μητσιά)

 

Νοέμβριος

04/11/2017 - Vancouver, BC Canada
10/11/ 2017 - Campbell, Ohio
12/11/ 2017 - Philadelphia, Pennsylvania