ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ | Live Tour

Αργύρης Λούλατζης

Live Tour 

 

10.04 Κως , Κέφαλος | Ποσπέρι

13.04 Παγκράτι | Επήρεια

19.04 Κάρυστος | Χόβολη Καφέ

20.04 Παγκράτι | Ρεμπέκα Καφέ

29.04 Πετρίτσι Σερρών | Όαση

02.05 Θεσσαλονίκη | Αιωροδρόμιο

03.05 Γρεβενά | Τρεις κιο Κούκος

04.05 Καλονέρι | Καφέ Απέναντι

05.05 Κοζάνη | Κιμωλία

10.05 Χίος | Οδύσσεια

11.05 Μυτιλήνη | Valhalla