Έγκληµα στη Βαρκελώνη του Antonio Hill (Εκδόσεις Πατάκη)

Σε µια πόλη όπου κανείς δε λέει αυτό που σκέφτεται, ένας αστυνοµικός ψάχνει την αλήθεια... Η πρώτηυπόθεση του επιθεωρητή Έκτορ Σαλγάδο... Το ισπανικό νουάρ που διαβάζει όλη η Ευρώπη... Για τους επισκέπτες, η Βαρκελώνη είναι µια φιλόξενη, γοητευτική σύγχρονη πόλη. Κι όµως, διατηρείπολλές καλά κρυµµένες συνήθειες, ανθρώπους, γειτονιές ολόκληρες... Σ’ αυτή την πόλη µε τα πολλάπρόσωπα, ο γεννηµένος στην Αργεντινή επιθεωρητής Έκτορ Σαλγάδο πρέπει να αναθεωρήσει τη ζωήτου: έκλεισε τα σαράντα, η γυναίκα του τον άφησε, έχει µια δύσκολη σχέση µε τον γιο του και οισυνθήκες στη δουλειά δεν είναι οι καλύτερες... Καταφύγιό του ο κινηµατογράφος, το αληθινό τουπάθος... Ο Έκτορ βρίσκεται ήδη µερικές εβδοµάδες σε διαθεσιµότητα, όταν του αναθέτουν άτυπα έναλεπτό ζήτηµα. Η υπόθεση της, κατά τα φαινόµενα, αυτοκτονίας ενός νεαρού περιπλέκεται όλο καιπερισσότερο καθώς ο Έκτορ γνωρίζει καλύτερα την οικογένεια του θύµατος και η έρευνά του διεισδύεισ’ έναν κόσµο προνοµίων και κατάχρησης εξουσίας...Τα όνειρα, η δουλειά, η οικογένεια, η δικαιοσύνηή τα ιδανικά πληρώνονται ακριβά στη Βαρκελώνη... αλλά πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι διατεθειµένοι ναπληρώσουν. Ο Σαλγάδο θ’ αρχίσει να αντιλαµβάνεται ποιος κινεί τα νήµατα σ’ αυτή την πόλη, µια πόληπου δεν την ξέρει κανείς, κι ας έχει ζήσει εκεί πολλά χρόνια... 

Write a comment

Comments: 0