Προτείνουμε...


Καλοκαίρι 2018...


περιοδείες

2/8 ΡΟΔΟΣ, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου

3/8 ΑΙΓΙΟ, Υπαίθριο Θέατρο «Γιώργος Παππάς»

...το πλήρες πρόγραμμα εδώ...



@ Festival



@ Ρόδος





Ημερολόγια Εκδηλώσεων...



Βιβλία... που προτείνουμε!



CD... που προτείνουμε!



Διαγωνισμοί...



©2007-2018 tranzistoraki gr